Эгнээ байраа зөв эзлээрэй.

Эгнээ байр буруу эзлэн, бусдын хөдөлгөөнд саад учруулалгүйгээр явах чиглэлээ урьдаас зөв тооцоолж замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцъё